• Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 13. Nowe strategie leczenia raka tarczycy

180.00 -17% 149.40
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
180
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność Mało
ISBN 9788366145764

Książka „Nowe strategie leczenia raka tarczycy” została napisana głównie przez autorów pracujących w Centrum Onkologii-Instytucie, Oddziale w Gliwicach. Pragnę podziękować Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które przyznało grant „Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego” [MILESTONE] w ramach programu „Profi laktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015. Otrzymało go konsorcjum, którego Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach jest liderem. Dzięki analizom, wykonanym w ramach tego grantu, możliwe były przemyślenia, które prezentujemy Państwu w niniejszej książce.
Barbara Jarząb

  • Autorzy: Arkadiusz Jeziorski (red.), Barbara Jarząb (red.)
  • Format: 15.2x23.2cm
  • Ilość stron: 140
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2021
  • Wydawca: Via Medica

1. Diagnostyka raka tarczycy ...........................................................................................1
Jolanta Krajewska
1.1. Wstęp ........................................................................................................................1
1.2. Objawy ......................................................................................................................1
1.3. Diagnostyka ..............................................................................................................2
2. Patologia molekularna raka tarczycy ...........................................................................5
Dagmara Rusinek, Barbara Jarząb
2.1. Wstęp ........................................................................................................................5
2.2. Rak brodawkowaty tarczycy ......................................................................................6
2.3. Rak pęcherzykowy tarczycy ......................................................................................11
2.4. Rak oksyfi lny tarczycy — rak Hürthle’a .....................................................................12
2.5. Niskozróżnicowany oraz anaplastyczny rak tarczycy ...............................................13
2.6. Rak rdzeniasty tarczycy ............................................................................................13
3. Diagnostyka molekularna raka tarczycy .......................................................................20
Małgorzata Oczko-Wojciechowska
3.1. Wstęp ........................................................................................................................20
3.2. Techniczne aspekty testów molekularnych stosowanych
w ocenie materiału biopsyjnego pobranego z guzów tarczycy .........................................21
3.3. Dostępne testy molekularne stosowane w diagnostyce przedoperacyjnej
raka tarczycy .....................................................................................................................22
3.3.1. Afi rma Gene Expression Classifi er .......................................................................22
3.3.2. ThyroSeq ................................................................................................................23
3.3.3. ThyGenX/ThyraMIR ................................................................................................24
3.3.4. RosettaGX Reval ....................................................................................................25
3.4. Podsumowanie ..........................................................................................................25
4. Główne typy histopatologiczne .....................................................................................28
Ewa Chmielik
4.1. Wstęp .........................................................................................................................28
4.2. Rak zróżnicowany ......................................................................................................28
4.2.1. Rak brodawkowaty ..................................................................................................28
4.2.2. Rak pęcherzykowy ..................................................................................................32
4.3. Rak z komórek Hürthle’a ............................................................................................33
4.4. Rak niskozróżnicowany ..............................................................................................34
4.5. Rak anaplastyczny .....................................................................................................35
4.6. Rak rdzeniasty ............................................................................................................36
5. Diagnostyka cytologiczna raka tarczycy ........................................................................41
Ewa Chmielik
6. Anatomia chirurgiczna gruczołu tarczowego..................................................................45
Marek Dedecjus
7. Nowa strategia leczenia operacyjnego chorych na raka tarczycy ..................................48
Agnieszka Czarniecka, Marcin Barczyński, Marek Dedecjus, Krzysztof Kuzdak
7.1. Wstęp ..........................................................................................................................48
7.2. Zróżnicowane raki tarczycy (rak brodawkowaty i rak pęcherzykowy) .........................48
7.2.1. Wskazania do pierwotnego i wtórnego wycięcia tarczycy ........................................48
7.2.2. Wskazania do usunięcia układu chłonnego centralnego (węzłów chłonnych
przedziału VI) oraz bocznego szyi w rakach zróżnicowanych ............................................53
7.2.3. Operacje nawrotów ...................................................................................................54
7.2.4. Operacje wielonarządowe .........................................................................................55
7.3. Rak rdzeniasty tarczycy ...............................................................................................56
7.4. Rak anaplastyczny .......................................................................................................57
7.5. Powikłania pooperacyjne .............................................................................................58
7.5.1. Współczesne możliwości redukcji ryzyka porażenia nerwów krtaniowych ...............58
7.5.2. Zapobieganie pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc ........................................61
7.6. Podsumowanie .............................................................................................................62
8. Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy jodem radioaktywnym ...................................67
Daria Handkiewicz-Junak
8.1. Wstęp ...........................................................................................................................67
8.2. Terapia radioizotopowa ................................................................................................67
8.3. Leczenie uzupełniające jodem promieniotwórczym .....................................................68
8.4. Leczenie jodem promieniotwórczym chorych w stadium rozsiewu
choroby nowotworowej .......................................................................................................70
8.4.1. Czynniki predykcyjne w leczeniu izotopowym zróżnicowanego
raka tarczycy .......................................................................................................................70
8.4.2. Indukcja jodochwytności ...........................................................................................70
8.5. Oporność na leczenie 131I ..........................................................................................71
8.6. Przeciwwskazania do leczenia 131I ............................................................................71
8.7. Kwalifi kacja i przebieg leczenia 131I ...........................................................................71
8.8. Powikłania terapii jodem promieniotwórczym ..............................................................72
8.8.1. Działania niepożądane niezwiązane z ryzykiem indukcji
nowotworów wtórnych ........................................................................................................72
8.8.2. Nowotwory wtórne po leczeniu jodem promieniotwórczym.......................................73
9. Miejsce teleradioterapii w leczeniu raka tarczycy ...........................................................75
Zbigniew Wygoda, Daria Handkiewicz-Junak
9.1. Wstęp ...........................................................................................................................75
9.2. Techniki napromieniania ..............................................................................................76
9.3. Radioterapia radykalna ................................................................................................77
9.3.1. Zróżnicowany rak tarczycy ........................................................................................77
9.3.2. Rak rdzeniasty tarczycy ............................................................................................78
9.3.3. Rak anaplastyczny tarczycy .....................................................................................78
9.4. Radioterapia paliatywna ...............................................................................................78
10. Leczenie inhibitorami kinaz zaawansowanego raka tarczycy ........................................80
Jolanta Krajewska
10.1. Wstęp ...........................................................................................................................80
10.2. Rak rdzeniasty tarczycy ...............................................................................................80
10.3. Zróżnicowany rak tarczycy ...........................................................................................83
10.4. Niezróżnicowany (anaplastyczny) rak tarczycy ............................................................84
10.5. Powikłania leczenia celowanego raka tarczycy ...........................................................85
10.6. Wskazania do terapii TKI u chorych na zaawansowanego
raka tarczycy .........................................................................................................................86
10.7. Podsumowanie .............................................................................................................88
11. Rak rdzeniasty tarczycy — od biologii molekularnej do decyzji lekarskiej ........................91
Barbara Jarząb, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Jolanta Krajewska,
Agnieszka Czarniecka
11.1. Wstęp ...........................................................................................................................91
11.2. Objawy raka rdzeniastego tarczycy .............................................................................91
11.3. Dziedziczny rak rdzeniasty tarczycy ............................................................................92
11.4. Protoonkogen RET ......................................................................................................93
11.5. Diagnostyka .................................................................................................................94
11.5.1. Diagnostyka genetyczna raka rdzeniastego tarczycy ..............................................94
11.5.2. Badania biochemiczne stosowane w rozpoznaniu i monitorowaniu
raka rdzeniastego tarczycy i zespołu MEN 2 ......................................................................97
11.5.3. Badania obrazowe .................................................................................................100
11.6. Leczenie raka rdzeniastego tarczycy ........................................................................101
11.6.1. Leczenie operacyjne ..............................................................................................101
11.6.2. Operacje profi laktyczne u nosicieli mutacji RET ...................................................101
11.6.3. Radioterapia...........................................................................................................102
11.6.4. Leczenie nawrotu raka rdzeniastego tarczycy i choroby przetrwałej ....................103
12. Rak anaplastyczny tarczycy ........................................................................................106
Zbigniew Wygoda
12.1. Wstęp .......................................................................................................................106
12.2. Patogeneza i przebieg kliniczny ...............................................................................106
12.3. Diagnostyka ..............................................................................................................108
12.4. Leczenie ...................................................................................................................109
12.4.1. Leczenie operacyjne ............................................................................................109
12.4.2. Radioterapia..........................................................................................................110
12.4.3. Leczenie systemowe ............................................................................................111
12.4.4. Leczenie objawowe i paliatywne ..........................................................................112
13. Rak tarczycy u dzieci ..................................................................................................115
Daria Handkiewicz-Junak, Aleksandra Kropińska 115
13.1. Wstęp ......................................................................................................................115
13.2. Epidemiologia ..........................................................................................................115
13.3. Etiologia i patogeneza zróżnicowanego raka tarczycy ............................................116
13.3.1. Promieniowanie jonizujące ..................................................................................116
13.3.2. Inne czynniki predysponujące do rozwoju zróżnicowanego
raka tarczycy u dzieci........................................................................................................116
13.4. Obraz kliniczny i rokowanie .....................................................................................117
13.5. Badania przesiewowe i diagnostyka zmian
ogniskowych w tarczycy ...................................................................................................117
13.6. Leczenie ..................................................................................................................118
13.7. Leczenie operacyjne ................................................................................................118
13.7.1. Powikłania po leczeniu operacyjnym ....................................................................119
13.8. Leczenie jodem promieniotwórczym ........................................................................119
13.8.1. Leczenie uzupełniające 131I .................................................................................119
13.8.2. Leczenie izotopowe przerzutów odległych.............................................................120
13.8.3. Przeciwwskazania do leczenia 131I w zróżnicowanych
rakach tarczycy u dzieci ...................................................................................................120
13.8.4. Przygotowanie dziecka do leczenia radioaktywnym jodem .................................120
13.8.5. Stosowane aktywności i schematy leczenia ........................................................121
13.8.6. Działania niepożądane po leczeniu jodem promieniotwórczym ..........................121
13.9. Leczenie L-tyroksyną ..............................................................................................122
13.10. Inne metody postępowania terapeutycznego .......................................................122
13.11. Monitorowanie chorych po zakończonym leczeniu ...............................................122
13.12. Rokowanie .............................................................................................................122

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.