• Reklamacje i zwroty

1. Reklamacja powinna zawierać:

  • dane kontaktowe Klienta,
  • informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia,
  • żądanie Klienta,
  • numer konta do ewentualnego zwrotu 

2. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Zwroty książek należy dokonać na adres siedziby Sklepu: 
    LiberMed s.c 02-796 Warszawa ul.Dembego 30/32

5. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

6. Szczegóły rozpatrywania reklamacji znajdują się w regulaminie Sklepu: Regulamin