• INTENSYWNA TERAPIA DOROSŁYCH w praktyce klinicznej - 4 WYDANIE

250.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność Mało
ISBN 9788394557362

Jest to czwarte wydanie „Intensywnej terapii dorosłych”, tym razem z dodatkiem w tytule – w praktyce klinicznej, co oddaje charakter podręcznika. Zawarte w nim wiadomości można przedstawić jako „minimalne optimum” niezbędnej wiedzy do codziennej pracy z pacjentem na OIT. Duża liczba tabel i schematów postępowania, oraz grafika w postaci zaznaczenia grubym drukiem rzeczy ważnych i na czerwono rzeczy bardzo ważnych powinny ułatwić korzystanie z podręcznika. Materiał stanowiący treść obejmuje wszystkie elementy intensywnej terapii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakażenia, antybiotykoterapię, kardiologię, sepsę i urazy dotyczące poszczególnych części ciała. Ilość zawartej wiedzy w tym „minimalnym optimum” powinna wystarczyć dla dobrego przygotowania się do egzaminu specjalizacyjnego. Podstawę podręcznika stanowi trzecie jego wydanie uzupełnione wiadomościami z lat 2016‒2021 z czołowych czasopism medycznych jak Intensive Care Medicine, Critical Care Medicine, Current Opinion in Critical Care, Medycyna Praktyczna, Anestezjologia Intensywna Terapia i wielu innych.

Monografię dedykuję wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem walczyli ze skutkami pandemii, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki

  • Autorzy: Zbigniew Rybicki
  • Format: 14.2x20.0cm
  • Objętość: 1088
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2022
  • Wydawca: MAKMED

R01. Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej oraz cukrzyca: Woda ustrojowa • Sód • Chlor • Potas • Wapń • Fosfor • Magnez • Żelazo • Kliniczne aspekty zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej • Model fizykochemiczny według Stewarda • Klasyczne podejście do problemów równowagi kwasowo-zasadowej • Rodzaje zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej • Hiperglikemia, cukrzyca, hipoglikemia

R02. Zakażenia szpitalne z uwzględnieniem problematyki intensywnej terapii: Zakażenia szpitalne – działania zapobiegawczo-sanacyjne • Profilaktyka zakażeń • Zakażenia bakteriami G-dodatnimi • Zakażenia bakteriami G-ujemnymi • Mykobakteriozy • Wąglik • Zakażenia przenoszone drogą płciową • Ptasia grypa • Pandemia wywołana przez wirus SARS-CoV-2 • Wirusowe zapalenie wątroby • Zakażenie cytomegalowirusem • Wścieklizna • Tężec • Inwazyjne zakażenia grzybicze • Zakażenia przenoszone przez kleszcze • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych • Wirusowe zapalenie mózgu • Autoimmunologiczne zapalenie mózgu • Szpitalne zapalenie płuc • Zakażenia związane z kaniulacją dużych naczyń żylnych ‒ bakteriemia • Martwica skóry i tkanki podskórnej • Odleżyny • Zakażenia jamy brzusznej • Zakażenia układu moczowego • Układy odpornościowe organizmu • Wskaźniki biochemiczne oceny statusu zakażenia użyteczne w codziennej praktyce

R03. Antybiotyki w praktyce klinicznej oddziałów intensywnej terapii: Oporność bakterii na antybiotyki • Uwagi ogólne dotyczące farmakodynamiki i farmakokinetyki antybiotyków • Właściwe kojarzenie antybiotyków • Czas wdrożenia leczenia antybiotykami • Dawka antybiotyków • Czas trwania leczenia antybiotykami • Sposób podawania antybiotyków • Dawkowanie antybiotyków u osób otyłych • Antybiotyki a odstęp QT w EKG • Interakcje antybiotyków β-laktamowych • Antybiotyki podawane w aerozolu • Antybiotyki w profilaktyce okołooperacyjnej • Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa u chorych z niedoborem odporności związanym z chorobą nowotworową • Wpływ antybiotyków na wątrobę i nerki ze szczególnym uwzględnieniem dawkowania w niewydolności nerek • Ciąża i laktacja w aspekcie antybiotykoterapii • Ototoksyczność antybiotyków • Reakcje alergiczne wywołane przez antybiotyki β-laktamowe • Ogólne profile działania poszczególnych grup antybiotyków • Omówienie poszczególnych grup antybiotyków i innych substancji przeciwdrobnoustrojowych • Penicylina i jej pochodne • Cefalosporyny • Monobaktamy • Karbapenemy • Karbapenemy w połączeniu z inhibitorami β-laktamaz • Polimyksyny • Aminoglikozydy • Linkozamidy • Streptograminy • Glikopeptydy • Glicylocykliny • Oksazolidynony • Lipoglikopeptydy • Sulfonamidy • Makrolidy • Tetracykliny • Ryfamycyny • Nitroimidazole • Fluorochinolony • Pochodne kwasu fosfonowego • Środki przeciwwirusowe • Antybiotyki przeciwgrzybicze • Antybiotyki polienowe • Pochodne tiazolowe • Echinokandyny • Immunoglobuliny

R04. Analgosedacja na oddziałach intensywnej terapii • Podstawowa terminologia i skale oceny • Ból • Splątanie • Środki zwiotczające mięśnie w analgosedacji • Krótka charakterystyka leków stosowanych w analgosedacji • Leki o działaniu antagonistycznym • Benzodiazepiny • Propofol • Barbiturany • Agoniści receptorów α1 i α• Czynności rehabilitacyjne

R05. Problemy żywieniowe w intensywnej terapii: Wprowadzenie • Zalecenia ESPEN vs. ASPEN/SCCM • Żywienie dojelitowe vs. pozajelitowe • Optymalna liczba kalorii szczególnie w ostrej fazie urazu • Obliczenia zapotrzebowania kalorycznego • Poszczególne składniki stosowane w żywieniu • Pierwiastki śladowe • Witaminy • Rola pochodnych testosteronu w aktywności mięśni • Żywienie enteralne • Krótkie podsumowanie istotnych elementów związanych z żywieniem na OIT • Żywienie w poszczególnych sytuacjach klinicznych • Podawanie leków przez sztuczny dostęp żywieniowy • Albumina w żywieniu dożylnym • Problemy związane z żywieniem osób wcześniej prowadzących głodówkę • Ocena skuteczności żywienia • Problemy intensywnej terapii związane z otyłością

R06. Wybrane problemy kardiologiczne w praktyce intensywistycznej: Patofizjologia choroby wieńcowej • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych • Podstawowe elementy diagnostyki w kardiologii • Przewlekły zespół wieńcowy • Dławica naczynioskurczowa • Ostry zespół wieńcowy – zawał serca • Zawał okołooperacyjny • Pacjent obciążony kardiologicznie poddany operacji niekardiologicznej • Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa • Postępowanie w leczeniu ostrych epizodów wieńcowych w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST • Zaburzenia rytmu serca • Elektryczna stymulacja serca • Niewydolność prawokomorowa • Ostra niewydolność serca • Wstrząs kardiogenny • Nadciśnienie tętnicze • Przełomy nadciśnieniowe • Guz chromochłonny

R07. Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy: Wprowadzenie • Własności farmakologiczne amin katecholowych • Środki blokujące fosfodiesterazę • Digoksyna • Środki rozszerzające naczynia i ich przydatność w intensywnej terapii, ze szczególnym uwzględnieniem ostrych stanów nadciśnienia tętniczego • Środki blokujące receptory β-adrenergiczne • Leki o działaniu blokującym receptory α- i β-adrenergiczne • Leki diuretyczne • Nowe leki stosowane w leczeniu cukrzycy mające wpływ na serce • Niesteroidowe leki przeciwzapalne i ich szkodliwość dla układu sercowo-naczyniowego • Nowe doustne leki antykoagulacyjne • Leki o działaniu antyagregacyjnym w stosunku do płytek krwi • Antagoniści witaminy K • Statyny • Toksyczność sercowo-naczyniowa leków przeciwnowotworowych

R08. Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne oraz kaniulacja dużych żył centralnych i tętnic: Fizjologia i główne zasady dotyczące skutecznej płynoterapii • Płynoterapia ukierunkowana na cel • Płynoterapia w okresie okołooperacyjnym i w trakcie znieczulenia • Roztwory bezelektrolitowe 5% glukozy • Krystaloidy • Mieszaniny koloidów i roztworów hipertonicznych • Roztwory koloidowe • Preparaty krwiopochodne • Powikłania związane z przetaczaniem preparatów krwi • Kaniulacja żył centralnych • Cewniki dializacyjne • Kaniulacja tętnic • Porty donaczyniowe

R09. Krwotok, urazy ośrodkowego układu nerwowego, klatki piersiowej, brzucha, oparzenia, wstrząs anafilaktyczny: Krwotok i wstrząs krwotoczny • Damage control resuscitation • Obrażenia mózgu i rdzenia kręgowego • Obrzęk mózgu • Urazy głowy • Postępowanie zachowawcze w obrażeniach mózgu • Zaburzenia termoregulacji pochodzenia ośrodkowego • Kliniczny obraz niektórych typowych uszkodzeń mózgu związanych z urazami głowy • Urazy rdzenia kręgowego • Udar mózgu • Urazy klatki piersiowej • Uszkodzenia górnych dróg oddechowych i płuc • Urazy jamy brzusznej • Oparzenia • Odmrożenia • Segregacja medyczna – triage • Wstrząs anafilaktyczny

R10. Sepsa i wstrząs septyczny: Rozwój badań nad sepsą • Receptory Toll-podobne • Tlenek azotu • Dostarczanie tlenu do tkanek • Mechanizmy prowadzące do uszkodzenia narządów w sepsie • Niewydolność narządów w sepsie • Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego • Definicje sepsy i wstrząsu septycznego • Źródła zakażenia i sepsy • Objawy kliniczne sugerujące możliwość sepsy • Badania laboratoryjne pomocne w postawieniu rozpoznania • Leczenie sepsy na podstawie wytycznych Surviving Sepsis Campaign • Inne proponowane metody leczenia

R11. Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna: Najistotniejsze zalecenia ogólne dotyczące profilaktyki ŻChZZ • Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w poszczególnych sytuacjach klinicznych: chirurgia ogólna, operacje ortopedyczne, zabiegi neurochirurgiczne, operacje naczyniowe obwodowe, urazy i oparzenia, zabiegi torakochirurgiczne, nowotwory złośliwe, chorzy wymagający intensywnej terapii, długotrwałe podróże samolotem • Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa ‒ rozpoznanie, leczenie, profilaktyka • Trombocytopenia indukowana heparyną • Zator tętnicy płucnej materiałem zakrzepowym z uwzględnieniem profilaktyki przeciwzakrzepowej

R12. Niewydolność oddechowa – przyczyny, rozpoznanie, objawy kliniczne i terapia z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej: Hipoksemia i hiperkapnia • Pozaoddechowe funkcje płuc • Podatność płuc • Toksyczny wpływ tlenu na płuca • Hiperoksja – wymiar kliniczny • Tlen hiperbaryczny • Czynniki ryzyka płucnych powikłań pooperacyjnych • Problemy oddechowe w okresie okołooperacyjnym • Zaburzenia oddychania występujące w czasie snu • Spirometria • Tlenoterapia • Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa • Niewydolność oddechowa • Wentylacja mechaniczna ‒ wiadomości ogólne • Odzwyczajanie pacjenta od respiratora • Respiratory – budowa i możliwości • Dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu • Rekrutacja pęcherzyków płucnych • Rodzaje wentylacji mechanicznej • Nawilżanie gazów podczas wentylacji mechanicznej • Uszkodzenia płuc związane z prowadzeniem wentylacji mechanicznej • Zespoły ostrych zaburzeń oddechowych dorosłych ‒ ALI i ARDS • Zmiana pozycji ułożenia • Pozaustrojowa oksygenacja krwi • Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla • Obrzęk płuc • Płyn w jamie opłucnej • Zatorowość płucna • Zator wodami płodowymi • Zator powietrzny • Przewlekłe schorzenia oskrzelowo-płucne • Nadciśnienie płucne

R13. Ostra niewydolność nerek i terapia nerkozastępcza: Klasyfikacja ostrego uszkodzenia nerek • Prewencja ostrej niewydolności nerek • Ostre uszkodzenie nerek spowodowane użyciem kontrastu radiologicznego • Postępowanie z pacjentem z przewlekła chorobą nerek przed operacją • Ogólnoustrojowe skutki ostrej niewydolności nerek • Rabdomioliza • Diagnostyka ostrej niewydolności nerek • Wskazania i optymalny czas wdrożenia leczenia hemodializami • Techniki dializacyjne • Działania niepożądane związane ze stosowaniem technik dializacyjnych • Profilaktyka przeciwzakrzepowa filtra w trakcie dializy • Cewniki stosowane dla celów hemodializy • Dializa otrzewnowa • Zapotrzebowanie energetyczne w ostrej niewydolności nerek • Zespoły nerkowo-pozanerkowe

R14. Ostre zaburzenia gastroenterologiczne: Uwagi ogólne dotyczące rejonu trzewnego • Ostra dysfunkcja jelit • Zespół przedziału brzusznego • Zaburzenia motoryki żołądka i jelit • Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego • Ostre zapalenie trzustki • Ostra niewydolność wątroby • Inne rzadko występujące schorzenia i stany, w których dochodzi do niewydolności wątroby • Ogólne zasady leczenia zaawansowanej niewydolności wątroby • Inne zaburzenia towarzyszące niewydolności wątroby

R15. Najczęstsze zatrucia: Objawy kliniczne • Zapobieganie wchłanianiu się trucizn z przewodu pokarmowego • Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu • Antidota • Zatrucia środkami o charakterze żrącym • Zatrucia alkoholami • Zatrucia lekami • Zatrucia środkami odurzającymi i psychoaktywnymi • Zatrucia środkami ochrony roślin • Zatrucia środkami chemicznymi • Zatrucia muchomorem sromotnikowym

R16. Rzadkie schorzenia i sytuacje wymagające leczenia na OIT: Zespół Guillaina-Barrégo • Ciężkie osłabienie mięśni • Złośliwy zespół neuroleptyczny w przebiegu choroby Parkinsona • Nadczynność tarczycy – przełom tarczycowy • Niedoczynność tarczycy • Obrzęk śluzowaty • Porfiria • Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą • Udar cieplny • Hipertermia złośliwa • Hipotermia • Mikroangiopatia zakrzepowa • Katastrofalny zespół antyfosfolipidowy • Limfohistiocytoza hemofagocytowa • System wczesnego ostrzegania

R17. Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa: Wprowadzenie • Dane epidemiologiczne • Główne zasady i terminologia • Podstawowe czynności resuscytacyjne • Udrożnienie dróg oddechowych • Sztuczne oddychanie • Czynności mające na celu podtrzymanie krążenia • Leki w resuscytacji • Szczególne sytuacje i zabiegi • Okres po przywróceniu krążenia • Zalecenia profilaktyczne w prowadzeniu czynności reanimacyjnych w relacji do COVID-19 • Zgon chorego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.