• Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne

144.00 -14% 124.56
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
125.61
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność Średnia dostępność
ISBN 9788320051452

Publikacja umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu transplantologii oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań związanych z opieką nad dawcą narządów i jego rodziną, nad chorym kwalifikowanym do przeszczepienia narządu, w okresie okołooperacyjnym i w odległym okresie po przeszczepieniu narządu. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz do pielęgniarek uzupełniających wiedzę w zakresie kształcenia specjalizacyjnego i kształcenia podyplomowego oraz pielęgniarek koordynatorów transplantacyjnych.

  • Format: 16.5x23.5cm
  • ISBN: 9788320051452
  • Objętość: 496
  • Oprawa: Miękka
  • Redakcja: Rolka Hanna, Kowalewska Beata, Jankowiak Barbara, Krajewska-Kułak Elżbieta
  • Rok wydania: 2016
  • Wydawca: PZWL
Wykaz skrótów
 
1. WPROWADZENIE DO TRANSPLANTOLOGII – Hanna Rolka, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak
1.1. Etyczne granice transplantacji
Kontrowersje związane z ideą transplantacji narządów
Dylematy etyczne związane z wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie
Kontrowersje związane z międzygatunkowym przeszczepianiem tkanek i narządów oraz biostatycznymi przeszczepami tkankowymi
1.2. Wpływ religii i światopoglądu na kwestie bioetyczne współczesnej transplantologii – Grzegorz Bejda, Agnieszka Kułak
Wpływ wyznania i kultury na kwestie bioetyczne współczesnej transplantologii
Wpływ światopoglądu na kwestie bioetyczne współczesnej transplantologii
1.3. Ewaluacja postaw społeczeństwa wobec transplantologii – Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska
1.4. Definiowanie śmierci mózgu w transplantologii – Wojciech Jerzy Łebkowski
1.5. Prawne aspekty transplantacji – Emilia Sarnacka
Prawny kontekst transplantacji w Polsce
Zasady pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek do transplantacji w ujęciu Europejskiej Konwencji Bioetycznej
Rada Europy wobec problemu nielegalnego handlu narządami
1.6. Psychologiczne aspekty donacji organów – Anna Jakubowska-Winecka
Rola edukacji i znaczenie emocji w kształtowaniu się nastawienia społecznego
Psychologiczne aspekty komunikowania się z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia          
Problemy adaptacji psychologicznej po zabiegu przeszczepienia narządu
1.7. System nadzoru organizacji i przeszczepienia narządów w Polsce. Alokacja narządów unaczynionych – Anna Chojnowska
2. PODSTAWY TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ
2.1. Postępowanie z dawcą od momentu stwierdzenia zgonu do pobrania narządów – Przemysław Arcimienko
Następstwa śmierci mózgu
Postępowanie z dawcą narządów
2.2. Pobranie wielonarządowe – Andrzej Kobryń, Konrad Kobryń, Bożena Dudar
 Przechowywanie narządów
 Etapy pobrania narządów do przeszczepienia                                 
 Pobranie narządów klatki piersiowej                       
 Pobranie narządów jamy brzusznej                          
Zamknięcie zwłok dawcy                            
2.3. Przeniesienie chorób od dawcy do biorcy przeszczepu – ryzyko i zasady zapobiegania zakażeniom – Paweł Perkowski
Ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej
Ryzyko przeniesienia choroby nowotworowej
Zatrucia
Choroby dziedziczne
2.4. Kryteria doboru potencjalnego biorcy – Joanna Wojciechowska, Wojciech Krajewski
Zasady kwalifikacji biorcy przeszczepu                              
Dopasowanie pary dawca–biorca                             
2.5. Przygotowanie biorcy do zabiegu przeszczepienia narządu – Irena Głowińska, Jerzy Głowiński
Nerka                         
Trzustka
Wątroba
 Serce
 Płuca
2.6. Immunosupresja w przeszczepianiu narządów – Jacek Stanisław Małyszko, Grażyna Kobus
 Leki immunosupresyjne stosowane w transplantologii                               
 Zasady doboru programu immunosupresyjnego
 Monitorowanie leków immunosupresyjnych
 Powikłania leczenia immunosupresyjnego
Zasady przyjmowania leków immunosupresyjnych po przeszczepieniu narządów
 2.7. Powikłania metaboliczne występujące u biorców narządów – Grażyna Kobus, Jolanta Małyszko
 Cukrzyca potransplantacyjna                       
 Hiperlipidemia                                  
 Otyłość                                  
 Hiperurykemia
 Choroba metaboliczna kości                         
 2.8. Odrzucanie przeszczepionego narządu – Jacek Stanisław Małyszko, Grażyna Kobus
 Immunologiczne podstawy odrzucania przeszczepu
 Odpowiedź immunologiczna
 Odrzucanie przeszczepionej nerki
 Odrzucanie przeszczepionej wątroby
 Odrzucanie przeszczepionej trzustki
 Odrzucanie przeszczepionego serca
 Odrzucanie przeszczepionych płuc
2.9. Transplantacja serca – Marek Jemielity, Tomasz Urbanowicz
Wskazania i kwalifikacja do zabiegu przeszczepienia serca
 Okres oczekiwania na zabieg
 Procedura pobrania serca
 Techniki transplantacji serca
 Leczenie immunosupresyjne
 Okres pooperacyjny
 Wyniki przeszczepiania
2.10. Mechaniczne wspomaganie krążenia jako element przygotowujący do zabiegu przeszczepienia serca – Marek Jemielity, Tomasz Urbanowicz
 Historia mechanicznego wspomagania krążenia
Ogólny podział urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia
Ogólne wskazania do zastosowania urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia
Systemy do mechanicznego wspomagania krążenia
2.11. Transplantacja płuc – Wojciech Dyszkiewicz
Wskazania do transplantacji płuc
Przeciwwskazania do transplantacji płuc
 Zabieg operacyjny
Prowadzenie chorego po przeszczepie płuc
 Rehabilitacja po przeszczepie płuc
 Wyniki transplantacji
 Perspektywy rozwoju transplantacji płuc
 2.12. Przeszczepianie nerek – Michał Myśliwiec
 Przeciwwskazania bezwzględne do przeszczepienia nerek
 Dobór biorcy nerki
 Operacja przeszczepienia nerki
 Monitorowanie pacjenta po przeszczepieniu nerki
 Leczenie immunosupresyjne                         
 Nieimmunosupresyjne leczenie po przeszczepieniu nerki
 Zalecane szczepienia pacjenta po przeszczepieniu nerki
 Powikłania po przeszczepieniu nerki                        
 Zalety przeszczepiania nerek od żywych dawców
 2.13. Transplantacja wątroby – Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 Wskazania do transplantacji wątroby                                  
 Przeciwwskazania do transplantacji wątroby
 Badania wymagane w procesie kwalifikacji do przeszczepu wątroby
 Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu wątroby
 Powikłania po przeszczepieniu wątroby
2.14. Przeszczepienie trzustki oraz nerki i trzustki u chorych z powikłaniami cukrzycy typu 1 – Jacek Ziaja
 Przeszczepianie samej trzustki u chorych na cukrzycę typu 1
Jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1
Kwalifikacja biorców do jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki
Chirurgiczne aspekty przeszczepienia trzustki oraz trzustki i nerki 
Opieka nad pacjentem po przeszczepie        
Wyniki przeszczepienia trzustki
Przeszczepienie izolowanych wysp trzustkowych
 2.15. Transplantacje hematopoetycznych komórek krwiotwórczych – Kazimierz Hałaburda
 Rodzaje transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych
 Cele transplantacji komórek krwiotwórczych
 Źródła i pozyskiwanie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych
 Główne wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych
 Kondycjonowanie przed transplantacją                               
 Przetaczanie składników krwi po HSCT
Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi i leczenie immunosupresyjne po allo-HSCT
Powikłania po HSCT
Procedura przeszczepowa
2.16. Biostatyczne przeszczepy tkankowe – Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
Bankowanie tkanek
Banki tkanek i komórek
Przykłady biostatycznych przeszczepów tkankowych i ich zastosowań klinicznych
Bezpieczeństwo stosowania biostatycznych przeszczepów tkankowych
Współpraca między szpitalem a bankiem tkanek
2.17. Przeszczepianie kończyn – Jerzy Jabłecki, Ahmed Elsaftawy
Kwalifikacja biorcy przeszczepu
Dobór dawcy                        
Procedura transplantacji kończyny                          
 Transplantacja i replantacja kończyny – podobieństwa i różnice
2.18. Przeszczepianie twarzy – Łukasz Krakowczyk, Adam Maciejewski
Procedury operacyjne                       
Wybór biorcy
Zgoda biorcy
Immunosupresja
2.19. Przeszczep rogówki – Anna Ochwał-Brzezinka
Rodzaje przeszczepów rogówki                               
Przeszczepianie innych tkanek w okulistyce
2.20. Ksenotransplantacje – Zbigniew Włodarczyk
Historia ksenotransplantacji
Immunologiczne podstawy ksenotransplantacji
 Odzwierzęce zakażenia wirusowe
 Komórkowe przeszczepy odzwierzęce
 Aspekty etyczne ksenotransplantacji
 2.21. Inżynieria tkankowa a chirurgia rekonstrukcyjna i transplantologia – Maria Grolik
Podstawy inżynierii tkankowej
Strategie wykorzystywane w inżynierii tkankowej
Źródła i rodzaje komórek stosowanych w inżynierii tkankowej
Rusztowania komórkowe
Materiały wykorzystywane w środowisku tkankowym                              
2.22. Chory z niewydolnym przeszczepem – Jolanta Małyszko, Grażyna Kobus
Wyniki przeszczepiania poszczególnych narządów
Retransplantacje                               
Jakość życia biorców
3. PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA TRANSPLANTACYJNEGO
3.1. Standard opieki pielęgniarskiej nad dawcą zakwalifikowanym do pobrania wielonarządowego – Anna Chojnowska
Schemat postępowania pielęgniarskiego
Kryterium wyniku
3.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia serca – Justyna Sikorska, Marek Jemielity
Monitorowanie w okresie pooperacyjnym
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu
Kryterium wyniku
3.3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia płuca – Katarzyna Baranowska, Agata Kulikowska, Iwona Teresa Jarocka
Opieka w okresie okołooperacyjnym
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu
Kryterium wyniku
3.4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z czasowym mechanicznym wspomaganiem serca – Alina Dębowska, Tomasz Urbanowicz
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu
Kryterium wyniku
3.5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia wątroby – Katarzyna Baranowska, Jolanta Bućko
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu
Kryterium wyniku
3.6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia nerki – Regina Sierżantowicz, Ewa Sowińska
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu
Kryterium wyniku
3.7. Standard opieki pielęgniarskiej w okresie przed-, śród- i pooperacyjnym nad chorym leczonym przeszczepieniem trzustki lub nerki i trzustki – Sylwia Sekta, Agata Grzymkowska
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu                            
Kryterium wyniku
3.8. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia rogówki – Barbara Milic
Oświadczenie standardowe                         
Kryterium struktury
Kryterium procesu                            
Kryterium wyniku

3.9. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia kończyny górnej – Ewa Piesiewicz-Poprawska
Cel procedury
Zakres procedury
Opieka pielęgniarska przed transplantacją                           
Opieka pielęgniarska po transplantacji                                 
3.10. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu całkowitego przeszczepienia twarzy – Sabina Żak
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu
Kryterium wyniku
3.11. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie po zabiegu transplantacji komórek krwiotwórczych – Katarzyna Łagoda
Oświadczenie standardowe
Kryterium struktury
Kryterium procesu                            
Kryterium wyniku
Skorowidz
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.