• Ryzyko samobójstwa u młodzieży

119.00 -14% 102.34
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
102.34
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność Mało
ISBN 9788320049954

Publikacja jest odpowiedzią na znaczący wzrost prób samobójczych młodzieży w ostatnich latach w Polsce i na świecie. Omawia zachowania samobójcze młodzieży - myśli, próby samobójcze, samobójstwa dokonane w populacji rozwojowej z uwzględnieniem epidemiologii, uwarunkowań psychologicznych, psychiatrycznych, społecznych, środowiskowych - w tym opisy przypadków. Autorki przedstawiają również związek zachowań samobójczych z niesamobójczymi samouszkodzeniami ciała, ocenę ryzyka samobójczego z wykorzystaniem określonych narzędzi diagnostycznych oraz zalecane strategie terapeutyczne i programy prewencji, z uwzględnieniem polskiego kontekstu. Książka dostarcza wiedzę potrzebną do skutecznych interwencji w kryzysie samobójczym.

  • Autorzy: Gmitrowicz Agnieszka, Makara-Studzińska marta, Młodożeniec Anita
  • Format: 16.5x23.5cm
  • ISBN: 9788320049954
  • Objętość: 274
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2015
  • Rok wydania: 2017
  • Wydawca: PZWL

ROZDZIAŁ 1. ZACHOWANIA AUTODESTRUKCYJNE MŁODZIEŻY – Marta Makara-Studzińska
 1.1. Definicje
 1.2. Funkcje autoagresji
 1.3. Pojęcie samobójstwa
 1.4. Rodzaje samobójstw
 1.5. Różnice między samouszkodzeniem a samobójstwem             
 1.6. Próba samobójcza a samobójstwo
 1.7. Podsumowanie
 Piśmiennictwo 
 
 
 ROZDZIAŁ 2. EPIDEMIOLOGIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY – Agnieszka Gmitrowicz
 2.1. Mierniki epidemiologiczne
 2.2. Oficjalne rejestrowanie zachowań samobójczych
 2.3. Statystyka samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie
 2.3.1. Świat – dane ogólne
 2.3.2. Polska
 2.4. Wiek 
 2.5. Płeć
 2.6. Statystyka prób samobójczych dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie
 2.7. Statystyka myśli samobójczych i niesamobójczych samouszkodzeń u młodzieży
 2.8. Podsumowanie
 Piśmiennictwo 
 
 ROZDZIAŁ 3. ZWIĄZEK MIĘDZY SAMOUSZKODZENIEM A SAMOBÓJSTWEM – Anita Młodożeniec
 3.1. Klasyfikacja
 3.2. Rozumienie zamierzonych samouszkodzeń
 3.3. Osobowość chwiejna emocjonalnie 
 3.4. Zamierzone samouszkodzenia a zachowania samobójcze

 3.4.1. Stan wyjściowy w procesie samobójczym
 3.4.2. Stan bezpośrednio prowadzący do zachowania samobójczego
 3.4.3. Stan po próbie samobójczej
 3.5. Rola bólu psychicznego
 3.6. Rola stylów radzenia sobie z sytuacją trudną
 3.7. Teoria interpersonalna Joinera

 3.8. Ewolucjonistyczna teoria Gilberta 

 3.9. Podsumowanie
 Piśmiennictwo

 
 ROZDZIAŁ 4. BADANIA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH W WYBRANYCH POPULACJACH MŁODZIEŻY – Agnieszka Gmitrowicz
 4.1. Populacja szkolna
 4.1.1. Ograniczenia dotyczące badań kwestionariuszowych wśród uczniów
 4.1.2. Przegląd wybranych badań kwestionariuszowych
 4.1.3. Podsumowanie
 4.2. Populacja młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie
 4.2.1. Próby samobójcze wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie
 4.2.2. Samobójstwa dokonane
 4.2.3. Podsumowanie
 4.3. Populacja pediatryczna
 4.3.1. Podsumowanie
 Piśmiennictwo 
 
 ROZDZIAŁ 5.  SPOŁECZNO-EKONOMICZNE CZYNNIKI RYZYKA – Marta Makara-Studzińska
 5.1. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych
 5.2. Aspekty społeczne jako czynniki ryzyka w grupie młodzieży
 5.3. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 6. KONTEKST ROZWOJOWY I RODZINNY – Agnieszka Gmitrowicz
 6.1. Rozwój człowieka a zachowania samobójcze
 6.2. Rodzinne czynniki ryzyka zachowań samobójczych młodzieży 
 6.3. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 7. PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM STRESORÓW – Marta Makara-Studzińska
 7.1. Psychologiczne czynniki ryzyka samobójstwa
 7.2. Stresory rozwojowe związane z zachowaniami samobójczymi 
 7.3. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 8. PSYCHIATRYCZNE I SOMATYCZNE CZYNNIKI RYZYKA SAMOBÓJSTWA – Agnieszka Gmitrowicz
 8.1. Zaburzenia psychiczne jako czynnik ryzyka samobójstwa u młodzieży
 8.2. Somatyczne/fizyczne czynniki ryzyka samobójstwa u młodzieży
 8.3. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 
 ROZDZIAŁ 9. Neurobiologiczne czynniki ryzyka samobójstwa u młodzieży – Agnieszka Gmitrowicz
 Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 10. NAŚLADOWNICTWO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH A PAKTY SAMOBÓJCZE – Agnieszka Gmitrowicz
 Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 11. PROCES SAMOBÓJCZY W MODELU STRES PODATNOŚĆ – 
Agnieszka Gmitrowicz
 Podsumowanie 
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 12. Czym jest ryzyko samobójstwa i czynniki protekcyjne? – Anita Młodożeniec
 12.1. Ryzyko samobójstwa
 12.1.1. Kiedy przeprowadzić ocenę ryzyka?
 12.1.2. Jak pytać?
 12.2. Znaczenie objawów chorób psychicznych
 12.3. Kogo należy zapytać o myśli samobójcze?
 12.4. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka samobójstwa?
 12.5. Rola uczenia się i wzmacniania w procesie samobójczym
 12.6. Rola krótkoterminowych efektów zachowania samobójczego w porównaniu z długoterminowymi
 12.7. Rola instrumentalna versus funkcja wyrażania uczuć
 12.8. Pacjent z wielokrotnymi zachowaniami samobójczymi
 12.9. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 13. NARZĘDZIA DO OCENY RYZYKA SAMOBÓJSTWA U MŁODZIEŻY – Anita Młodożeniec
 13.1. Skala Oceny Myśli Samobójczych Becka
 13.2. Skala Harkavy Asnis do badania ryzyka samobójstwa
 13.3. Porównanie wyników badania kilkoma skalami
 13.4. Inne skale do oceny ryzyka samobójstwa
 13.5. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 14. DIAGNOZA NASTOLATKA PO PRÓBIE SAMOBÓJCZEJ I ZAPLANOWANIE INTERWENCJI – Agnieszka Gmitrowicz
 14.1. Postępowanie diagnostyczne
 14.2. Diagnozowanie nastolatka po próbie samobójczej w stanie zagrożenia życia i zdrowia w szpitalnej izbie przyjęć
 14.3. Rozpoznanie próby samobójczej zgodnie z klasyfikacjami
 14.4. Wywiad w kierunku zaburzeń depresyjnych 
 14.5. Zaplanowanie miejsca i rodzaju interwencji
 14.6. Skierowanie do specjalistycznej placówki
 14.7. Postępowanie diagnostyczne u pacjenta po próbie samobójczej w warunkach szpitala psychiatrycznego
 14.8. Podsumowanie 
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 15. LECZENIE PSYCHIATRYCZNE MŁODZIEŻY Z ZACHOWANIAMI SAMOBÓJCZYMI – Agnieszka Gmitrowicz
 15.1. Ogólne zasady postępowania z nastolatkiem z zachowaniami samobójczymi w opiece psychiatrycznej
 15.2. Szczegółowe zalecenia dotyczące leczenia psychiatrycznego nastolatków z ryzykiem samobójczym
 15.3. Farmakoterapia
 15.3.1. Leki przeciwdepresyjne (LPD)
 15.3.2. Stabilizatory nastroju
 15.3.3. Leki przeciwpsychotyczne (LPP)
 15.3.4. Benzodiazepiny (BDA)
 15.4. Terapia nastolatka z długoterminowym ryzykiem samobójstwa
 15.5. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 16. PSYCHOTERAPIA OSÓB PO PRÓBIE SAMOBÓJCZEJ – Marta Makara-Studzińska
 16.1. Terapia poznawczo-behawioralna
 16.2. Dialektyczna terapia behawioralna
 16.2.1. Standardy stosowania dialektycznej terapii behawioralnej 
 16.2.2. Psychoterapia indywidualna w DBT
 16.2.3. Psychoterapia rodzinna i grupy treningowe w DBT
 16.2.4. Konsultacje telefoniczne jako forma terapii dla członków rodziny
 16.3. Terapia poprzez naukę radzenia sobie z chorobą i zdrowienia 
 16.4. Interwencja kryzysowa
 16.5. Grupy wsparcia
 16.6. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 17. SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH TERAPII MŁODZIEŻY Z ZACHOWANIAMI SAMOBÓJCZYMI W ŚWIETLE AKTUALNYCH BADAŃ – Agnieszka Gmitrowicz
 Piśmiennictwo
 
 ROZDZIAŁ 18. PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH MŁODZIEŻY – Agnieszka Gmitrowicz
 18.1. Zgoda na leczenie w przypadku nastolatka po próbie samobójczej
 18.2. Stosowanie przymusu bezpośredniego
 18.3. Zachowania samobójcze młodzieży a prawo karne
 18.4. Procedura „Niebieskiej Karty”
 18.5. Problemy etyczne – eutanazja
 Piśmiennictwo 
 
 ROZDZIAŁ 19. NOWE MEDIA A SAMOBÓJSTWA NIELETNICH – Anita Młodożeniec
 19.1. Nowe i stare media
 19.2. Aplikacje na telefony komórkowe
 
 19.3. Programy samopomocowe
 19.4. Negatywne strony nowych mediów
 19.5. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 Rozdział 20. ZAPOBIEGANIE ZACHOWANIOM SAMOBÓJCZYM MŁODZIEŻY – Anita Młodożeniec 
 20.1. Ogólna charakterystyka działań prewencyjnych
 20.2. Zapobieganie samobójstwom u osób z zaburzeniami psychicznymi
 20.3. Zapobieganie samobójstwom u osób z tzw. przewlekłym (chronicznym) ryzykiem samobójstwa
 20.4. Opieka nad osobami po próbach samobójczych. Zapobieganie samobójstwu po wypisie ze szpitala
 20.5. Efektywność działań prewencyjnych
 20.5.1. Leki/leczenie farmakologiczne
 20.5.2. Psychoterapia
 20.5.3. Szkolenia/treningi
 20.5.4. Poszukiwanie pomocy
 20.5.5. Interwencje społeczne
 20.5.6. Dostępność metod popełnienia samobójstwa
 20.5.7. Epidemiologia 
 20.6. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 Rozdział 21. POSTWENCJA. POMOC PO SAMOBÓJCZEJ ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY – Anita Młodożeniec
 21.1. Przeżycia po samobójczej śmierci bliskiej osoby
 21.2. Formy pomocy
 21.3. Interwencja kryzysowa w szkole po samobójstwie ucznia
 21.4. Terapeuta po samobójstwie pacjenta
 21.5. Podsumowanie
 Piśmiennictwo
 
 Aneks 1 – Uznane narzędzia psychometryczne do oceny ryzyka samobójstwa
 SAD PERSONS
 NO HOPE
 TASR (The Tool for Assessment of Suicide Risk)
 Skala Beznadziejności Becka (Beck Hopelessness Scale, BHS)
  Skala Oceny Myśli Samobójczych Becka (Beck Scale for Suicide Ideation, BSSI)
 Skale depresji dostępne w Polsce
 Wywiad w kierunku zaburzeń depresyjnych według ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
 
 Aneks 2 – Budowa Suicide Status Form (SSF) 
 
 Aneks 3 – Nowe media
 
 Aneks 4 – Model stres–podatność
 
 Aneks 5 – Wybrane kwestionariuszowe badania uczniów, dokumentujące dwa rodzaje zamierzonych samouszkodzeń: 1)  z jednoznaczną intencją zabicia się (próba samobójcza) oraz 2) bez rozstrzygania o intencji samobójczej (deliberate self-harm, DSH)
 Badania prób samobójczych w populacji uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych
 Badania angielskie dotyczące epizodów DSH
 Badania wieloośrodkowe case dotyczące DSH (Child & Adolescent Self-harm in Europe Study; Australia, Belgia, Anglia, Węgry, Irlandia, Holandia i Norwegia)
 Badania wieloośrodkowe SEYLE (The Saving and Empowering Young Lives in Europe) dotyczące prób samobójczych
 
 Aneks 6 – Polskie badania populacji pediatrycznej po zatruciach samobójczych

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.