Wielka Interna Gastroentorologia cz.2 wyd. II

ISBN: 9788395347269
Dostępność: Mało
Maksymalna ilość dla możliwych parametrów produktu została osiągnięta.
Wysyłka w ciągu:3 - 5 dni roboczych
Cena przesyłki: 12
Paczkomaty InPost:
12
InPost Kurier:
14
Kurier DPD:
17.5
Poczta Polska:
19
Cena: 168.21
-11%
Stara cena: 189.00
Ilość (szt.):
Udostępnij:

Od pierwszego wydania „Gastroenterologii" minęło kilka lat. Tymczasem w tej dziedzinie dokonał się ogromny postęp. Opracowano i opublikowano nowe kryteria diagnostyczne, m.in. kryteria rzymskie IV rozpoznawania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego czy kryteria warszawskie ułatwiające kwalifikację do przeszczepienia wątroby chorych z rakiem wątrobowokomórkowym oraz wiele innych. W poszczególnych rozdziałach uwzględniliśmy wszystkie nowości diagnostyczne i terapeutyczne. Wiele się zmieniło, np.  w postępowaniu w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C czy torbieli trzustki. Autorzy piszą ponadto o terapiach, które kiedyś wydawały się obiecujące, a dziś od nich odstępujemy. Bardzo zmieniła się diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego. Rozbudowaliśmy rozdział poświęcony obrazowaniu endoskopowemu – publikujemy kilkaset doskonałej jakości obrazów endoskopowych przedstawiających zmiany w przewodzie pokarmowym. Nowe treści zamieściliśmy we wszystkich rozdziałach pierwszego tomu i w 75% rozdziałów drugiego tomu. Jest to podręcznik przeznaczony dla internistów, specjalistów gastroenterologii, lekarzy przed specjalizacją i studentów. 

Autorami podręcznika są wybitni polscy specjaliści, a przedstawiona wiedza jest osadzona w polskich realiach. Czytelnicy znajdą w podręczniku jasne definicje i klarowne zasady postępowania zgodne z najnowszymi światowymi trendami w gastroenterologii ujęte w tabelach i algorytmach, jak również opisane w treści rozdziałów.

W monografii zamieściliśmy dwa nowe rozdziały: „Zaburzenia przełyku według kryteriów rzymskich IV" oraz „Nieceliakalna nietolerancja glutenu".

 

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 784

Wymiary: 210x297

SPIS TREŚCI

 

CHOROBY PRZEŁYKU 

Budowa i czynność przełyku........................................................................................................................................ 3 

Leszek Paradowski, Agata Mulak 

Zaburzenia przełyku według IV Kryteriów Rzymskich.............................................................................................. 4 

Leszek Paradowski, Agata Mulak 

Achalazja przełyku......................................................................................................................................................... 9 

Leszek Paradowski, Dorota Waśko-Czopnik 

Choroba refluksowa przełyku................................................................................................................................... 12 

Andrzej Dąbrowski 

Choroby zapalne przełyku spowodowane zakażeniem......................................................................................... 30 

Andrzej DąbrowskI 

Jatrogenne i inne przyczyny uszkodzenia przełyku................................................................................................ 40 

Andrzej Dąbrowski 

Nowotwory przełyku................................................................................................................................................... 56 

Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner 

CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY 

Budowa i czynność żołądka...................................................................................................................................... 89 

Aleksandra Szlachcic, Tomasz Brzozowski 

Zapalenie żołądka...................................................................................................................................................... 97 

Wiktor Łaszewicz 

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy........................................................................................................... 107 

Wiktor Łaszewicz 

Dyspepsja czynnościowa......................................................................................................................................... 118 

Jan Chojnacki, Krystyna Stec-Michalska 

Zespół Zollingera-Ellisona....................................................................................................................................... 129 

Jan W. Długosz, Beata Kos-Kudła 

Nowotwory żołądka.................................................................................................................................................. 149 

Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak, Wojciech Marlicz 

Leczenie operacyjne choróżołądka.................................................................................................................... 168 

Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz 

Zespoły po gastrektomii.......................................................................................................................................... 174 

Krzysztof Zinkiewicz 

CHOROBY JELITA CIENKIEGO 

Budowa i czynność jelita cienkiego....................................................................................................................... 183 

Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski 

Owrzodzenia jelita cienkiego.................................................................................................................................. 203 

Andrzej Moniuszko, Marek Stobiński, Grażyna Rydzewska 

Polekowe uszkodzenia jelita cienkiego................................................................................................................. 209 

Arkadiusz Bednarczuk, Grażyna Rydzewska 

Choroby jelita cienkiego wywołane przez bakterie.............................................................................................. 214 

Alicja Wiercińska-Drapało 

Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego..................................................................................................... 223 

Alicja Wiercińska-Drapało 

Choroba Whipple'a................................................................................................................................................... 226 

Alicja Wiercińska-Drapało 

Wirusowe zapalenie żołądka i jelit......................................................................................................................... 229

Alicja Wiercińska-Drapało

Zaburzenia pokarmowe po spożyciu ryb i owoców morza................................................................................. 232

Alicja Wiercińska-Drapało

Choroba trzewna ...................................................................................................................................................... 236

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke

Nieceliakalna nietolerancja glutenu ..................................................................................................................... 253

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Paweł Klincewicz

Inne zaburzenia wchłaniania.................................................................................................................................. 256

Paweł Klincewicz, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Krzysztof Linke

Zespół krótkiego jelita............................................................................................................................................. 268

Paweł Klincewicz, Krzysztof Linke

Enteropatia z utratą białka..................................................................................................................................... 274

Bogna Grygiel-Gorniak, Marian Grzymisławski

Nowotwory jelita cienkiego..................................................................................................................................... 279

Janusz Milewski, Grażyna Rydzewska

CHOROBY JELITA GRUBEGO

Budowa i czynność jelita grubego.......................................................................................................................... 291

Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski

Zespół jelita nadwrażliwego.................................................................................................................................... 293

Leszek Paradowski, Agata Mulak

Zaparcie..................................................................................................................................................................... 297

Tomasz Mach

Uchyłkowatość i choroba uchyłkowa jelita grubego............................................................................................ 308

Tomasz Mach

Zakażenia bakteryjne jelita grubego..................................................................................................................... 317

Alicja Wiercińska-Drapało

Zakażenia prostnicy przenoszone drogą płciową................................................................................................ 320

Alicja Wiercińska-Drapało

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.................................................................................................................. 326

Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

Choroba Leśniowskiego-Crohna............................................................................................................................. 341

Michał Łodyga, Agata Witanowska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska

Rzadkie choroby zapalne jelita grubego............................................................................................................... 357

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Grażyna Rydzewska

Niedrożność rzekoma jelit....................................................................................................................................... 363

Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski

Polipy i nowotwory jelita grubego.......................................................................................................................... 369

Witold Bartnik

CHOROBY ODBYTU I ODBYTNICY

Budowa i czynność odbytnicy i odbytu.................................................................................................................. 385

Jan Morawiec, Adam Dziki

Guzki krwawnicze..................................................................................................................................................... 392

Łukasz Dziki, Adam Dziki

Szczelina odbytu....................................................................................................................................................... 403

Adam Skowroński, Adam Dziki

Ropień okołoodbytniczy i przetoka okołoodbytnicza.......................................................................................... 407

Andrzej Sygut, Adam Dziki

Zwężenie odbytu....................................................................................................................................................... 414

Ewa Langner, Adam Dziki

Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy..................................................................................................... 418

Łukasz Dziki, Adam Dziki

Wypadanie odbytnicy............................................................................................................................................... 421

Radzisław Trzciński, Adam Dziki

Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy............................................................................................................. 426

Piotr Narbutt, Adam Dziki

Wrzód samotny odbytnicy....................................................................................................................................... 429

Michał Spychalski, Adam Dziki

Nowotwory odbytu.................................................................................................................................................... 432

Michał Mik, Adam Dziki

CHOROBY OTRZEWNEJ I ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ

Nabyte przepukliny jamy brzusznej........................................................................................................................ 439

Tomasz Skoczylas, Grzegorz Wallner

Zapalenie otrzewnej................................................................................................................................................. 451

Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

Ropnie wewnątrzbrzuszne....................................................................................................................................... 463

Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner

Przetoki wewnątrzbrzuszne..................................................................................................................................... 480

Michał Solecki, Roman Styliński, Grzegorz Wallner

Choroby przestrzeni zaotrzewnowej....................................................................................................................... 483

Adam Jamroż, Sławomir Rudzki

UKŁAD POKARMOWY W CHOROBACH OGÓLNOUSTROJOWYCH

Alergia na pokarm.................................................................................................................................................... 495

Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosław Jarosz

Eozynofilowe zapalenie przełyku............................................................................................................................ 517

Elżbieta Jarocka-Cyrta

Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit................................................................................................................... 522

Zbigniew Bartuzi

Układ pokarmowy w chorobach tkanki łącznej................................................................................................... 527

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach układu krążenia................................................................................................ 537

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w zapaleniach naczyń............................................................................................................. 538

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach skory.................................................................................................................. 543

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach gruczołow wydzielania wewnętrznego.......................................................... 547

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach ziarniniakowatych............................................................................................ 550

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w zatruciach............................................................................................................................. 556

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach nowotworowych................................................................................................ 558

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach metabolicznych................................................................................................ 561

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach układu nerwowego.......................................................................................... 566

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w chorobach nerek.................................................................................................................. 569

Andrzej Dąbrowski

Układ pokarmowy w niedoborach odporności..................................................................................................... 576

Andrzej Dąbrowski

Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu AIDS.......................................................................................... 579

Alicja Wiercińska-Drapało

INNE WAŻNE ZAGADNIENIA GASTROENTEROLOGICZNE

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.................................................................................. 587

Eugeniusz Wróblewski, Andrzej Dąbrowski

Krwawienia z dolnego i środkowego odcinka przewodu pokarmowego.......................................................... 610

Andrzej Baniukiewicz, Andrzej Dąbrowski

Niedrożność przewodu pokarmowego.................................................................................................................. 627

Marcin Tchorzewski, Adam Dziki

Niedokrwienie jelit................................................................................................................................................... 633

Ryszard Kujawski, Adam Dziki

Choroby pasożytnicze układu pokarmowego....................................................................................................... 638

Tomasz Mach

Zaburzenia interakcji jelitowo-mozgowych........................................................................................................... 660

Agata Mulak, Leszek Paradowski

Czynniki psychiczne w chorobach układu trawiennego...................................................................................... 667

Agata Szulc, Jan Chojnacki

Popromienne uszkodzenia przewodu pokarmowego......................................................................................... 678

Ewa Sierko, Marek Z. Wojtukiewicz

Chory ze stomią........................................................................................................................................................ 689

Jarosław Cywiński, Adam Dziki

Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego....................................................... 697

Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Jan Lubiński

Wady i choroby wrodzone żołądka......................................................................................................................... 705

Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Wady i choroby wrodzone jelita cienkiego............................................................................................................ 718

Maciej Berut, Adam Dziki

Wady wrodzone jelita grubego............................................................................................................................... 725

Kinga Rośniak-Gasińska, Adam Dziki

Wady i choroby wrodzone trzustki......................................................................................................................... 731

Józef Ryżko, Grzegorz Oracz

Wady i choroby wrodzone dróżołciowych........................................................................................................... 740

Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

Wady i choroby wrodzone ścian jamy brzusznej.................................................................................................. 746

Magdalena Anna Szkudlarek, Janusz Bogdan Dzięcioł

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni