Endokrynologia ogólna i kliniczna Tom 1 i 2 Greenspana

ISBN: 9788375630763
Dostępność: Mało
Maksymalna ilość dla możliwych parametrów produktu została osiągnięta.
Wydawca:
Wysyłka w ciągu:3 - 5 dni roboczych
Cena przesyłki: 12
Paczkomaty InPost:
12
InPost Kurier:
13
Poczta Polska:
14
Kurier DPD:
15.5
Cena: 303.00
-10%
Stara cena: 336.00
Ilość (szt.):
Udostępnij:

Autor: David G. Gardner, Dolores Shoback Redakcja naukowa wydania polskiego: Andrzej Lewiński

ISBN: 978-83-7563-076-3

Format: A4

Objętość: Tom I - 500, Tom II - 524

Oprawa: Twarda

 

Książka będąca światowym bestsellerem. Publikacja została doceniona przez grono wybitnych ekspertów - oryginalne wydanie książki "Greenspan's Basic: Clinical Endocrinology" otrzymało najwyższą z możliwych ocen 5 STARS, w prestiżowym rankingu Doody's Book Reviews.   

Endokrynologia, w tradycyjnym rozumieniu, zajmowała się niewielką liczbą „klasycznych” gruczołów wydzielania wewnętrznego, produkujących i uwalniających hormony. Wciąż odkrywane są nowe hormony i receptory. Postęp w dziedzinie endokrynologii, który dokonał się od czasu odkrycia hormonów, dotyczy zidentyfikowania ich receptorów.

Z nadejściem ery biologii molekularnej i prowadzonego na szeroką skalę sekwencjonowania genomu, wiele receptorów zostało zidentyfikowanych w oparciu o homologię ich sekwencji, wyprzedzając identyfikację hormonu. Takie podejście stanowi przewrót w endokrynologii, zapoczątkowując poszukiwania nowych hormonów i ich szlaków sygnałowych.

Dwutomowe wydanie „Endokrynologii ogólnej i klinicznej Greenspana” to w pełni wyczerpujące źródło najnowszej wiedzy na temat endokrynologii.

Zawiera wstęp do endokrynologii, opis mechanizmu działania hormonów, zagadnienia autoimmunologiczne, zagadnienia endokrynologii opartej na dowodach i epidemiologii klinicznej. Szczegółowo opisano podwzgórzę i przysadkę, tylny płat przysadki, steroidy i androgeny oraz tematykę chirurgii gruczołów dokrewnych. Czytelnik znajdzie tutaj także informacje dotyczące wzrostu i rozwoju męskiego i żeńskiego układu rozrodczego, zaburzeń determinacji i różnicowania płci, dojrzewania, a także endokrynologii ciąży, otyłości oraz endokrynologii wieku starczego.

 

Dodatkowo wydanie poszerzono o omówienie metabolizmu składników mineralnych i chorób metabolicznych kości, a także tematykę gruczołu tarczycowego. 

SPIS TREŚCI

Tom I
 
Autorzy 
Wykaz tłumaczy 
Przedmowa 
 
1. Wprowadzenie do endokrynologii
Układ gruczołów wydzielania wewnętrznego
Hormony: działanie endokrynne, parakrynne, autokrynne, jukstakrynne i intrakrynne 
Gruczoły wydzielania wewnętrznego (gruczoły dokrewne) 
Narządy docelowe 
Receptory hormonów 
Budowa chemiczna hormonów
Związki pomiędzy hormonami a innymi cząsteczkami sygnałowymi
Neuroprzekaźniki (neurotransmitery) i hormony 
Witaminy i hormony 
Eikozanoidy: prostaglandyny i ich pochodne 
Metabolity 
Onkogeny i hormony 
Układ immunologiczny i hormony
Modulacja stężeń hormonów
Regulacja wytwarzania hormonów 
Mechanizmy molekularne regulujące wydzielanie hormonów 
Transport hormonów w układzie krążenia 
Transport hormonów przez błonę komórkową 
Metabolizm i eliminacja hormonów
Mechanizm działania hormonów
Receptory hormonów 
Wiązanie hormonów 
Wpływ hormonów na aktywność receptorów
Rodzaje działania hormonów
Klasyfikacja działania hormonów na podstawie typu receptora 
Klasyfikacja działania hormonów na podstawie rodzaju liganda
Regulacja reaktywności na działanie hormonów
Regulacja stężenia i aktywności receptorów 
Reaktywność na działanie hormonów regulowana jest poprzez zdarzenia poreceptorowe 
Wzajemne interakcje w różny sposób wpływają na przekazywanie sygnału przez hormony 
Modulacja selektywna
Ewolucja układu endokrynnego
Pochodzenie regulatorowych związków chemicznych i kodu metabolicznego 
Ewolucja hormonów i receptorów 
Ewolucja układów odpowiedzi na wiele hormonów 
Ewolucja gruczołów wydzielania wewnętrznego 
Sieci integracyjne
Powiązania układów wewnątrzwydzielniczego nerwowego: neuroendokrynologia
Działanie hormonów
Rozwój płodu 
Wzrost komórek i nowotwory złośliwe 
Metabolizm pośredni 
Gospodarka wodno-mineralna 
Układ sercowo-naczyniowy i czynność nerek 
Czynność szkieletu 
Czynności rozrodcze 
Układ odpornościowy 
Ośrodkowy układ nerwowy
Postęp w technologii i endokrynologii
Sekwencjonowanie genomu ludzkiego 
Genomika i szlaki transkrypcyjne 
Proteomika 
Manipulowanie genomem 
Interferencja RNA (RNAi) 
Komórki macierzyste 
Podstawy molekularne chorób endokrynologicznych o podłożu genetycznym
Zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego
Niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego 
Nadczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego 
Zaburzenia wrażliwości na działanie hormonów 
Zespoły nadmiaru hormonów wywołane przez hormony egzogenne 
Zaburzenia nieendokrynne związane z chorobami endokrynnymi
Podejście do pacjenta z endokrynopatią
Wywiad i badanie fizykalne 
Badania laboratoryjne 
Badania przesiewowe w kierunku endokrynopatii 
Leczenie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego
Zastosowanie hormonów i selektywnych modulatorów w leczeniu chorób nieendokrynnych
 
2. Mechanizm działania hormonów
Receptory 
Receptory neurotransmiterów i hormonów peptydowych 
Receptory sprzężone z białkiem G 
Przekazywanie informacji związane z białkami G 
Efektory 
Choroby związane z białkami G i receptorami sprzężonymi z białkiem G 
Receptory czynników wzrostu 
Receptory cytokin 
Receptory związane z cyklazą guanylanową 
Efekty hormonów peptydowych wywierane w jądrze komórkowym 
Receptory jądrowe 
Rodzina receptorów steroidowych 
Rodzina receptorów hormonów tarczycy 
Niegenomowe efekty działania hormonów steroidowych 
Zespoły oporności na działanie hormonów steroidowych i hormonów tarczycy
 
3. Zagadnienia autoimmunologiczne w endokrynologii
Podstawowe komponenty układu immunologicznego i mechanizmy działania tego układu
Rozpoznawanie antygenów przez komórki układu immunologicznego i odpowiedź immunologiczna 
Tolerancja
Wieloczynnikowa patogeneza zaburzeń autoimmunologicznych
Znaczenie czynników genetycznych w zjawisku autoimmunizacji 
Udział czynników środowiskowych w zjawisku autoimmunizacji
Zespoły autoimmunologiczne dotyczące jednego gruczołu dokrewnego
Autoimmunologiczne aspekty chorób tarczycy 
Autoimmunologiczne aspekty cukrzycy typu 1 
Autoimmunologiczne aspekty innych endokrynopatii
Autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej
Zespół niedoczynności wielogruczołowej typu I (APS-I)
Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu II (APS-II)
Postępowanie w autoimmunologicznych zespołach niedoczynności wielogruczołowej 
Zespół POEMS (osteosclerotic myeloma; sklerotyczne zmiany destrukcyjne kośćca w przebiegu szpiczaka)
 
4. Endokrynologia oparta na faktach i epidemiologia kliniczna
Epidemiologia kliniczna
Badania diagnostyczne: charakterystyka testów 
Ustalanie diagnozy w praktyce
Zastosowanie zasad epidemiologii klinicznej przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych
Analiza decyzyjna 
Inne aspekty epidemiologii klinicznej
Endokrynologia oparta na faktach
Krok pierwszy: formułowanie odpowiednich pytań do danego problemu klinicznego 
Krok drugi: wyszukiwanie najlepszych dowodów 
Krok trzeci: ocena dowodów według ich wiarygodności i przydatności 
Krok czwarty i piąty: wykorzystanie wyników w praktyce i ocena działania
 
5. Podwzgórze i przysadka
Hormony podwzgórza 
Hormony przedniego płata przysadki
Hormon adrenokortykotropowy i peptydy pokrewne 
Hormon wzrostu 
Prolaktyna 
Tyreotropina 
Gonadotropiny: hormon luteinizujący (lutropina, LH) i hormon folikulotropowy (folitropina, FSH)
Ocena endokrynologiczna czynności osi podwzgórze -przysadka
Ocena wydzielania hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) 
Ocena wydzielania hormonu wzrostu (GH) 
Ocena wydzielania prolaktyny (Prl) 
Ocena wydzielania tyreotropiny (TSH) 
Ocena wydzielania LH I FSH 
Problemy związane z oceną czynności osi podwzgórze-przysadka 
Wpływ czynników farmakologicznych na działanie osi podwzgórze-przysadka 
Testy hormonalne służące do oceny czynności układu podwzgórze-przysadka 
Ocena neuroradiologiczna
Choroby przysadki i podwzgórza
Zespół pustego siodła 
Zaburzenia czynności podwzgórza 
Niedoczynność przysadki 
Gruczolaki przysadki
 
6. Tylny płat przysadki (część nerwowa przysadki)
Przegląd zagadnień z zakresu prawidłowej anatomii i fizjologii 
Niedobór wazopresyny: moczówka prosta 
Nadmiar wazopresyny: zespół niedostosowanego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) 
Oksytocyna
Poród 
Laktacja
 
7. Wzrost i rozwój
Prawidłowy rozwój
Rozwój wewnątrzmaciczny 
Łożysko 
Klasyczne hormony regulujące wzrost i rozwój płodu 
Czynniki wzrostowe i onkogeny w rozwoju płodu 
Insulinopodobne czynniki wzrostowe, ich receptory oraz białka wiążące 
Insulina 
Naskórkowy czynnik wzrostu 
Płodowe pochodzenie chorób ujawniających się u osób dorosłych 
Rozwój pourodzeniowy 
Ocena rozwoju 
Wiek szkieletowy (kostny)
Zaburzenia wzrostu
Niski wzrost spowodowany przyczynami niezależnymi od układu dokrewnego 
Niski wzrost spowodowany zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi 
Rozpoznanie niskorosłości 
Wysoki wzrost spowodowany zaburzeniami niewewnątrzwydzielniczymi 
Wysoki wzrost spowodowany zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi
 
8. Gruczoł tarczowy
Embriologia, anatomia i histologia 
Fizjologia
Struktura i synteza hormonów tarczycy 
Metabolizm jodu 
Synteza i wydzielanie hormonów tarczycy 
Nieprawidłowości dotyczące syntezy i uwalniania hormonów tarczycy 
Metabolizm hormonów tarczycy 
Kontrola czynności tarczycy i działania hormonów 
Zmiany fizjologiczne czynności tarczycy 
Procesy autoimmunologiczne w tarczycy
Testy oceniające czynność tarczycy
Testy oceniające stężenie hormonów tarczycy we krwi 
Ocena metabolizmu jodu i aktywności biosyntetycznej tarczycy 
Badania obrazowe gruczołu tarczowego 
Badanie ultrasonograficzne i inne badania obrazowe tarczycy 
Biopsja tarczycy 
Testy oceniające działanie hormonów tarczycy w tkankach obwodowych 
Pomiar autoprzeciwciał przeciwtarczycowych
Choroby tarczycy
Niedoczynność tarczycy 
Nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza 
Zespoły oporności na hormony tarczycy 
Wole nietoksyczne 
Zapalenia tarczycy 
Wpływ promieniowania jonizującego na gruczoł tarczowy 
Guzki tarczycy a raki tarczycy
 
9. Choroby metaboliczne kości
Komórkowy i zewnątrzkomórkowy metabolizm wapnia 
Parathormon 
Kalcytonina 
Witamina D 
W jaki sposób witamina D i PTH kontrolują homeostazę mineralną? 
Rak rdzeniasty tarczycy
Hiperkalcemia
Zaburzenia wywołujące hiperkalcemię 
Leczenie hiperkalcemii
Hipokalcemia
Przyczyny hipokalcemii 
Leczenie hipokalcemii
Anatomia i przebudowa kości
Funkcje kości 
Struktura kości 
Przebudowa kości
Osteoporoza
Leczenie osteoporozy 
Osteoporoza wywołana stosowaniem glikokortykosteroidów
Osteomalacja i krzywica
Zespół nerczycowy 
Osteodystrofia wątrobowa 
Osteomalacja wywoływana przez leki 
Zaburzenia przebiegające z hipofosfatemią 
Niedobór wapnia 
Pierwotne zaburzenia dotyczące macierzy kostnej 
Inhibitory mineralizacji
Choroba Pageta kości (osteitis deformans) 
Osteodystrofia nerkowa
 
10. Glikokortykosteroidy i androgeny nadnerczowe
Embriologia i anatomia 
Biosynteza kortyzolu i androgenów nadnerczowych 
Kortyzol i androgeny nadnerczowe w krążeniu 
Metabolizm kortyzolu i androgenów nadnerczowych 
Efekty biologiczne steroidów nadnerczowych
Glikokortykosteroidy 
Androgeny nadnerczowe 
Ocena laboratoryjna
Niedoczynność kory nadnerczy
Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona) 
Wtórna niedoczynność kory nadnerczy 
Rozpoznanie niedoczynności kory nadnerczy 
Leczenie niedoczynności kory nadnerczy 
Rokowanie w niedoczynności kory nadnerczy
Zespół Cushinga 
Hirsutyzm i wirylizacja 
Guzy nadnerczy typu incidentaloma
Leczenie glikokortykosteroidami w przypadku chorób nieendokrynnych
 
11. Nadciśnienie na tle zaburzeń endokrynologicznych
Nadciśnienie pochodzenia nadnerczowego
Synteza, metabolizm i działanie hormonów mineralokortykosteroidowych 
Patogeneza nadciśnienia na tle mineralokortykosteroidowym 
Aldosteron i serce 
Aldosteronizm pierwotny 
Zespoły wywoływane nadmiernym wytwarzaniem deoksykortykosteronu 
Zespół Cushinga 
Pseudohiperaldosteronizm 
Pseudohipoaldosteronizm typu II (zespół Arnolda-Healy’ego-Gordona)
Nadciśnienie pochodzenia nerkowego
Układ renina-angiotensyna 
Układ renina-angiotensyna a nadciśnienie
Inne układy hormonalne a nadciśnienie
Insulina 
Peptydy natriuretyczne 
Tlenek azotu 
Endotelina 
Układ kalikreina-kinina 
Inne hormony i autakoidy 
Współczulny układ nerwowy
 
12. Rdzeń nadnerczy i ciałka przyzwojowe
Historia 
Budowa 
Hormony rdzenia nadnerczy
Katecholaminy 
Inne hormony wydzielane przez rdzeń nadnerczy
Zaburzenia czynności rdzenia nadnerczy
Niedoczynność rdzenia nadnerczy (niedobór adrenaliny) 
Nadczynność rdzenia nadnerczy
Barwiak chromochłonny (guz chromochłonny, pheochromocytoma)
 
13. Jądra
Budowa anatomiczna oraz związki pomiędzy strukturą a czynnością jąder
Jądra 
Struktury dodatkowe męskiego układu płciowego
Fizjologia męskiego układu płciowego
Steroidy płciowe 
Kontrola czynności jąder
Ocena czynności gonad u mężczyzn
Ocena kliniczna 
Badania laboratoryjne czynności jąder
Farmakologia leków stosowanych w leczeniu mężczyzn z zaburzeniami czynności gonad
Androgeny 
Gonadotropiny 
Hormon uwalniający gonadotropiny
Kliniczne zaburzenia męskich gonad
Zespół Klinefeltera (dysgenezja kanalików plemnikotwórczych XXY) 
Obustronny brak jąder (zespół zaniku jąder) 
Aplazja komórek Leydiga 
Wnętrostwo 
Zespół Noonan (męski zespół Turnera) 
Dystrofia miotoniczna 
Niewydolność kanalików plemnikotwórczych u dorosłych 
Niewydolność komórek Leydiga u osób dorosłych (andropauza) 
Niepłodność męska 
Zaburzenia erekcji (impotencja) 
Ginekomastia 
Guzy jądra
 
Tom II
 
Autorzy 
Wykaz tłumaczy 
Przedmowa

14. Żeński układ rozrodczy i niepłodność
Embriologia i anatomia 
Proces steroidogenezy w jajnikach 
Fizjologia folikulogenezy i cyklu miesiączkowego 
Zaburzenia menstruacyjne
Zaburzenie miesiączkowania typu amenorrhea 
Podwzgórzowy brak miesiączkowania 
Brak miesiączkowania spowodowany zaburzeniami czynności przysadki 
Brak miesiączkowania spowodowany zaburzeniem czynności jajników 
Anowulacja (brak owulacji) 
Otyłość 
Nieprawidłowości w obrębie dróg rodnych
Menopauza
Zmniejszenie liczby oocytów 
Zmiany w układzie endokrynnym związane ze starzeniem 
Powikłania związane z menopauzą
Niepłodność
Rozpoznanie niepłodności 
Leczenie par z niepłodnością
Antykoncepcja
Doustne środki antykoncepcyjne 
Antykoncepcja: długo działające środki antykoncepcyjne 
Antykoncepcja doraźna
 
15. Zaburzenia determinacji i różnicowania płci
Nieprawidłowe różnicowanie płci 
Zespół Klinefeltera i jego odmiany: dysgenezja kanalików plemnikotwórczych – zaburzenie rozwoju płciowego dotyczące chromosomów płciowych (sex chromosome DSD) 
Zespół dysgenezji gonad: zespół Turnera i jego odmiany 
Osoby z utkaniem jąder i jajników (obojnactwo prawdziwe) 
Obojnactwo rzekome żeńskie 
Niedobór p450 aromatazy 
Androgeny i progestageny matczyne 
Obojnactwo rzekome męskie 
Niesklasyfikowane postacie nieprawidłowego rozwoju płciowego u mężczyzn 
Niesklasyfikowane postacie nieprawidłowego rozwoju płciowego u kobiet 
Postępowanie w przypadku pacjentów z nieprawidłowym różnicowaniem płci
 
16. Dojrzewanie
Fizjologia dojrzewania 
Opóźnione dojrzewanie lub brak dojrzewania płciowego (infantylizm płciowy) 
Przedwczesne dojrzewanie płciowe
 
17. Endokrynologia ciąży
Zapłodnienie i implantacja 
Jednostka płodowo-łożyskowo-doczesnowa 
Hormony polipeptydowe 
Hormony steroidowe 
Zmiany adaptacyjne zachodzące w organizmie matki w okresie ciąży 
Układ dokrewny płodu 
Czynniki dokrewne kontrolujące poród 
Endokrynologia połogu 
Zaburzenia w układzie dokrewnym i choroby przysadki u ciężarnych 
Ciąża a rak piersi 
Choroba nadciśnieniowa u kobiet ciężarnych 
Nadczynność tarczycy u kobiet w ciąży 
Niedoczynność tarczycy w okresie ciąży
 
18. Hormony trzustkowe i cukrzyca
Czynność endokrynna trzustki
Anatomia i histologia 
Hormony części endokrynnej trzustki
Cukrzyca
Klasyfikacja 
Cukrzyca typu 1 
Cukrzyca typu 2 
Inne określone typy cukrzycy
Obraz kliniczny cukrzycy
Cukrzyca typu 1 
Cukrzyca typu 2 
Badanie moczu 
Badanie zawartości glukozy we krwi 
Oznaczanie ciał ketonowych w surowicy 
Oznaczanie hemoglobiny glikowanej 
Lipoproteiny w cukrzycy 
Doustny test tolerancji glukozy 
Stężenia insuliny 
Dożylny test tolerancji glukozy 
Dieta 
Leki stosowane w leczeniu hiperglikemii 
Insulina 
Postępowanie z pacjentem chorym na cukrzycę 
Niedocukrzenie 
Śpiączka 
Specyficzne późne powikłania cukrzycy 
Chorzy na cukrzycę leczeni tylko dietą 
Chorzy na cukrzycę leczeni doustnymi środkami hipoglikemizującymi 
Chorzy na cukrzycę leczeni insuliną
 
19. Zaburzenia hipoglikemiczne
Patofizjologia odpowiedzi kontrregulacyjnej na neuroglikopenię 
Klasyfikacja zaburzeń hipoglikemicznych 
Kliniczny obraz niedocukrzenia 
Specyficzne zaburzenia hipoglikemiczne
Objawowa hipoglikemia na czczo przebiegająca z hiperinsulinizmem 
Objawowa hipoglikemia na czczo bez hiperinsulinizmu 
Hipoglikemia niezwiązana z głodzeniem (hipoglikemia reaktywna) 
Wrodzony hiperinsulinizm
 
20. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein
Miażdżyca tętnic 
Szlaki transportu lipidów 
Różnicowanie zaburzeń metabolizmu lipoproteinowego
Obraz kliniczny pierwotnych i wtórnych zaburzeń metabolizmu lipoprotein
Hipertriglicerydemia pierwotna 
Hipertriglicerydemia wtórna 
Hipercholesterolemia rodzinna 
Rodzinna hiperlipidemia mieszana 
Lp(a) hiperlipoproteinemia 
Rodzinnie występujący defekt liganda apo B 
Niedoczynność tarczycy 
Zespół nerczycowy 
Zaburzenia immunoglobulinowe 
Jadłowstręt psychiczny 
Zastój żółci 
Pierwotna hipolipidemia spowodowana niedoborem lipoprotein o dużej gęstości 
Hipolipidemia pierwotna spowodowana niedoborem lipoprotein zawierających apo B 
Zwyrodnienia tłuszczowe (lipodystrofie) 
Rzadkie zespoły chorobowe
Leczenie hiperlipidemii
Żywice wiążące kwasy żółciowe 
Niacyna (kwas nikotynowy) 
Pochodne kwasu fibrynowego 
Inhibitory reduktazy HMG-CoA 
Inhibitory wchłaniania cholesterolu 
Terapia skojarzona
 
21. Otyłość i nadwaga
Wyjaśnienie nieznanych mechanizmów dotyczących patogenezy otyłości
Przegląd metod leczenia i ich skuteczność
Dieta i ćwiczenia
Aktywność fizyczna 
Chirurgiczne leczenie otyłości 
Leczenie farmakologiczne
Inne choroby, na które może wpływać leczenie otyłości lub nadwagi
Cukrzyca typu 2 
Hiperlipidemia 
Zespół policystycznych jajników 
Nadciśnienie tętnicze 
Kamica żółciowa 
Bezdech nocny 
Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów oraz inne choroby, na które wpływa masa ciała
Kompleksowe podejście do leczenia otyłości
 
22. Humoralne oznaki nowotworów złośliwych
Zespoły ektopowego wydzielania hormonów i ektopowej ekspresji receptorów 
Hiperkalcemia w nowotworach złośliwych 
Ektopowy zespół Cushinga 
Zespół niedostosowanego wydzielania hormonu antydiuretycznego 
Guzy z komórek innych niż komórki wysp trzustkowych a hipoglikemia 
Inne hormony wydzielane przez nowotwory 
Osteomalacja nowotworowa 
Hormony jelitowe
 
23. Zespoły gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN)
Zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (MEN 1) 
Zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN 2) 
Inne zaburzenia przebiegające z zajęciem wielu narządów układu endokrynnego 
Prawidłowe różnicowanie płci 
Różnicowanie jąder i jajników 
Różnicowanie psychoseksualne
 
24. Endokrynologia wieku starczego
Czynność i choroby tarczycy 
Choroby gruczołu tarczowego 
Nieprawidłowa tolerancja węglowodanów oraz cukrzyca
Starzenie a patofizjologia nieprawidłowej tolerancji węglowodanów 
Cukrzyca 
Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolalna
Osteoporoza i homeostaza wapniowa
Osteoporoza 
Nadczynność przytarczyc
Zmiany w gospodarce wodno -elektrolitowej
Hipernatremia 
Hiponatremia 
Hipoaldosteronizm hiporeninowy
Glikokortykosteroidy i stres
Zaburzenia osi podwzgórze -przysadka -kora nadnerczy
Zmiany czynności reprodukcyjnej u mężczyzn 
Łagodny przerost gruczołu krokowego
 
25. Stany nagłe w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego
Śpiączka hipometaboliczna (myxedema coma, śpiączka z obrzękiem śluzowatym) 
Przełom tarczycowy, przełom tyreotoksyczny 
Tyreotoksyczne porażenie okresowe 
Nadczynność tarczycy wywołana przyjmowaniem amiodaronu (amio da rone-induced thyrotoxicosis – AIT) 
Ostra niewydolność kory nadnerczy 
Udar przysadki 
Cukrzycowa kwasica ketonowa 
Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolalna (nieketonowy hiperglikemiczny zespół hipermolalny) 
Przełom hiperkalcemiczny 
Ostra hipokalcemia 
Hiponatremia 
Moczówka prosta
 
26. Zaburzenia endokrynologiczne w zespole nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
Choroby tarczycy 
Choroby kory nadnerczy 
Zaburzenia w układzie kostnym i gospodarce mineralnej 
Choroby gonad 
Choroby przysadki 
Zaburzenia lipidowe 
Podsumowanie
 
27. Chirurgia gruczołów dokrewnych
Gruczoł tarczowy
Embriologia i anatomia 
Wady rozwojowe gruczołu tarczowego 
Nadczynność tarczycy 
Zapalenie tarczycy 
Wole nietoksyczne 
Guzki tarczycy 
Rak tarczycy 
Tyreoidektomia
Przytarczyce
Embriologia i anatomia 
Pierwotna nadczynność przytarczyc 
Uporczywa i nawracająca pierwotna nadczynność przytarczyc 
Wtórna nadczynność przytarczyc 
Przypadki szczególne: rodzinna nadczynność przytarczyc 
Powikłania w przebiegu operacji przytarczyc
Nadnercza
Embriologia i anatomia 
Hiperaldosteronizm pierwotny 
Nadmierne wydzielanie kortyzolu 
Rak kory nadnerczy 
Nadmiar steroidów płciowych 
Guz chromochłonny nadnerczy 
Bezobjawowy guz nadnerczy typu incidentaloma 
Technika adrenalektomii
Trzustka
Embriologia i anatomia 
Insulinoma 
Gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona) 
Vipoma (zespół Vernera-Morrisona) 
Glukagonoma 
Somatostatinoma (guz wydzielający somatostatynę) 
Nieaktywne guzy trzustki
 
Dodatek
Prawidłowe referencyjne zakresy stężeń dla hormonów
 
Indeks
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni